Suosikit

Merkitse itsellesi muistiin omat suosikkiautosi klikkaamalla ilmoituksen yhteydestä löytyvää tähteä. Omia suosikkejasi pääset kootusti tarkastelemaan tästä näkymästä.

Voit lähettää omien suosikkiautojesi tiedot sähköpostiisi tai palata helposti tarkastelemaan niitä tarkemmin.

Et ole vielä lisännyt yhtään suosikkia.

Jyväskylä

Jyväskylän Autotarvike
Aholaidantie 2
Huolto 7.30-16.30
Kolarikorjaamo 7.30-16.00
Myynti 8.30-17, la 10-14
Varaosat 8.00-17.00

Jyväskylän Autotarvike
Sorastajantie 2
Huolto 7.45-16.15
Myynti 8-17, la 10-15
Varaosat 7.45-16.15

Mikkeli

Savilahden Auto
Kalustekuja 1
Huolto 7.30-16.30
Kolarikorjaamo 8.00-16.00
Myynti 8.30-17, la 10-14
Varaosat 7.30-16.30

Savonlinna

Savilahden Auto
Mertajärventie 3
Huolto 8.00-16.00
Myynti 8.30-17
Varaosat 8.00-16.00

Etämyynnin ehdot

Jyväskylän Autotarvike Oy konserni

ETÄMYYNNIN EHDOT

Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdot

Kaupassa noudatetaan Autoalan Kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) hyväksymiä ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamia autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja. Näitä ehtoja sovelletaan ainoastaan silloin, kun ostajana on kuluttaja.

Maksuehdot
Ostaja hyväksyy auton tilaamisen, nämä auton etämyyntiä koskevat sopimusehdot sekä tilaus– ja kauppasopimusehdot allekirjoitushetkellä. Auton tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus. Auto on oltava maksettu ennen luovutusta tilisiirrolla tai osamaksusopimuksella. Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan autoa ennen kuin auton maksu tai sovittu käsirahaosuus näkyy myyjän tilillä. Mikäli auto ostetaan osamaksusopimuksella, myös osamaksusopimuksen on oltava allekirjoitettu.

Kuluttajan peruuttamisoikeus etämyynnissä
Auton tilaukseen sovelletaan kuluttajasuojalain 6 luvun etämyyntiä koskevia ehtoja. Kuluttajalla on siten oikeus palauttaa ajoneuvo seuraavin ehdoin:

 • Peruuttamisoikeus koskee vain kuluttaja-asiakasta, joka on hankkinut auton yksityiskäyttöön. HUOM! Peruuttamisoikeutta ei ole silloin, kun sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi.
 • Käyttäessään peruuttamisoikeuttaan asiakkaan on ilmoitettava siitä myyjälle peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla viimeistään 14 päivän kuluessa auton luovutuksesta. Tehdessään peruutusta asiakas voi käyttää peruuttamislomaketta. Muulla tavoin tehdyssä peruuttamisilmoituksessa on oltava ostajan nimi, henkilötunnus, ajoneuvon tunnistetiedot sekä ostajan allekirjoitus. Asiakas voi pyytää tarvittaessa peruuttamislomakkeen autoliikkeistämme.
 • Asiakkaan tulee palauttaa auto siihen toimipisteeseen, mistä auto on hänelle luovutettu. Mikäli auto on luovutettu ostajalle tämän kotona, ostajan on palautettava auto myyjän kanssa sovittuun toimipisteeseen. Molemmissa tapauksissa ostajan on oltava yhteydessä myyjään palautuksesta sopimiseksi.
 • Asiakkaan on palautettava auto viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Mikäli palautus ei onnistu tavanomaisella tavalla, myyjä veloittaa auton noudosta vähintään 150,00 € (SE Mäkisen kuljetus/auton nouto henkilökunnan toimesta)
 • Palautettavan auton tulee olla kaikilta osin samassa kunnossa kuin se oli ostajalle luovutettaessa.
 • Asiakas on hoitanut auton vakuutus- ja käyttömaksut omistajuus- tai haltijuusajalta.
 • Jos uusi auto on otettu käyttöön, asiakkaalla on velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa auton arvonalennus. Auton arvonalennukseksi katsotaan vähintään 8 %:a auton käteismyyntihinnasta lisättynä 0,20 € ajettua ajokilometriä kohden. Lisäksi asiakas on velvollinen korvaamaan auton pesu- ja puhdistuskustannuksina 200,00 €.
 • Jos käytetty auto on otettu käyttöön (=ajettu alle 300 km), asiakkaalla on velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa 0,20 € ajettua, 300 km ylittävää, ajokilometriä kohden. Lisäksi asiakas on velvollinen korvaamaan auton pesu- ja puhdistuskustannuksina 200,00 €
 • Auton mukana tulee olla kaikki autoon kuuluvat vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet, avaimet ja asiapaperit.
 • Myyjä tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että auto tai tuote täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot.
 • Mikäli asiakas on noudattanut peruuttamisoikeuden ehtoja, myyjä palauttaa auton kauppahinnan vähennettynä seuraavilla erillä:
  •  Toimituskulut
  • Osamaksusopimukseen liittyvät rahoituskustannukset (perustamiskulut, korko jne.). Jäljellä oleva luotto maksetaan rahoitusyhtiölle, mikäli autossa on osamaksusopimus.
  • Auton arvonalennus edellä määritetyn mukaisesti, jos auto on otettu käyttöön (uusi auto).
  • Kilometrikorvaus edellä määritetyn mukaisesti, jos autolla ajettu enemmän kuin 300 km (käytetty auto).
  • Auton pesu- ja puhdistuskustannukset (200,00 €).
  • Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) vuorokauden sisällä. Mikäli asiakas jää myyjälle velkaa, tämä laskutetaan erillisellä laskulla.
  • Jos myyjä myöhemmin huomaa asiakkaan palauttamassa autossa puutteita, jotka ovat syntyneet auton ollessa asiakkaan hallussa, myyjällä on oikeus hakea asiakkaalta takaisin auton arvon alenemista vastaava summa.

Kuluttajan osamaksusopimusta koskeva peruuttamisoikeus
Jos kuluttaja peruuttaa koti- tai etämyyntisopimuksen, liitännäinen luotto- tai vakuutussopimus peruuntuu ilman toimenpiteitä. Liitännäisen luotto- tai vakuutussopimuksen peruuntuessa luoton- tai vakuutuksenantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava kuluttajalta saamansa suoritukset. Vakuutuksenantajan oikeudesta vaatia maksu vakuutuksenottajan ennen liitännäisvakuutuksen peruuntumista saamasta vakuutusturvasta säädetään vakuutussopimuslain (543/1994) 45 §:ssä.

Riidanratkaisusta

Riita-asiat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Myyjän yhteystiedot auton kauppaa koskevassa riita-asiassa ovat:

Jyväskylän Autotarvike Oy, PL 92, 40101 Jyväskylä, p.0207 751 500, [email protected]
Savilahden Auto Oy, Kalustekuja 1, 50130 Mikkeli, p.0207 779 200, [email protected]
Savilahden Auto Oy Savonlinna, Mertajärventie 3, 57220 Savonlinna, p.0207 779 400, [email protected]

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi), josta saa oikeudellista neuvontaa ja tarvittaessa sovitteluapua. Jos asia ei ratkea kuluttajaneuvonnassa, kuluttaja voi tehdä asiasta ratkaisupyynnön kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi).

Tuomioistuimessa käsiteltävät erimielisyydet ratkaistaan vastaajan koti- tai vakituisen asuinpaikan alioikeudessa. Mikäli vastaajan koti- tai vakituinen asuinpaikka on muualla kuin Suomessa, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajariidat voidaan aina käsitellä myös kuluttajan koti- tai vakituisen asuinpaikan alioikeudessa.